Trygghet Fortrolighet Samarbeid

Psykologspesialist Peder Erlend Anda

"Sara og Vero"


"Sara" og "Vero" oppsøker meg fordi de har stadige konflikter i samlivet. Begge har krevende jobber og hadde trengt å slappe av og hente "påfyll" hos hverandre. De har tre barn og ett av dem er kronisk sykt. Dette krever mye av dem begge. I tillegg har Saras mor angst og ringer i ett sett. Når Sara er bekymret forsøker hun å snakke med Vero, mens han typisk trenger tid for seg selv. Jo mer Sara "maser", jo mer ubehag opplever Vero og han blir enda mer lukket. Sara føler at Vero er uinteressert og ikke tar ansvar. Vero føler at Sara blåser problemer opp og snakker ham i senk.


Det viser seg at Sara er vant til å snakke om problemer fra hun vokste opp, mens Vero kommer fra en familie hvor problemer ofte ble lagt lokk på og man forsøkte å finne ut av dem på egenhånd. På så vis søker Sara (i likhet med sin mor) seg til andre (Vero) når noe er problematisk, mens Vero på sin side trekker seg vekk. Jo vanskeligere det blir, jo mer søker Sara seg til Vero mens Vero vil bort. Etter hvert har det utviklet seg til en slags maktkamp hvor begge både er frustrerte og føler seg hjelpesløse ovenfor den andres væremåte. På toppen av det hele har det gått ut over sexlivet fordi Sara ikke vil ha sex når Vero ikke vil snakke og Vero ikke vil snakke når Sara ikke vil ha sex.

Når Sara og Vero forstår mer av hverandres reaksjoner og følelsesliv, får de øket toleranse for hverandres egenheter og kan ta mer hensyn. Begge forstår mer av samspillet dem i mellom og bakgrunnen for dette.

Særlig Sara har hatt mye stolthet i at hun og Vero skal ta seg av de syke i familien, men klarer etter hvert å ta i mot mer avlastning og setter dessuten mer grenser for sin mor. Når paret ikke er så utslitt, påvirker dette naturligvis samlivet positivt.

For fremtiden lager vi en slags "rammeavtale" for samtaler Vero og Sara i mellom, hvor problemer kan tas opp, med en begynnelse og slutt for samtalen på liknende måte som i terapitimene. Vi legger også en plan for hvordan Vero og Sara kan finne mer tilbake til den kjærligheten som en gang førte dem sammen.