Trygghet Fortrolighet Samarbeid

Psykologspesialist Peder Erlend Anda

Om klinisk psykologi

Psykologisk utredning og behandling er det samme som klinisk psykologi, og begrepene brukes ofte om hverandre. Det fins ulike kliniske fordypninger, f eks barn og ungdom, nevropsykologi og rusbehandling.

I den kliniske psykologien tar psykologen i bruk ulike deler av sin kunnskap og erfaring i behandlingsøyemed. Dette kan f eks være kunnskap om læreprosesser, emosjonelle forhold, familie- og gruppedynamikk, personlighets-, arbeids- og nevropsykologi, kommunikasjon og samspill, veiledning og samarbeid med andre fagpersoner. I tillegg står naturligvis kunnskap om psykiske problemer og lidelser, terapimetoder og utredning sentralt.