Trygghet Fortrolighet Samarbeid

Psykologspesialist Peder Erlend Anda

Om klinisk hypnose

Klinisk hypnose eller hypnoterapi kan ofte gi merkbar effekt på avgrensede problemstillinger eller mål i løpet av relativt kort tid, f eks flyskrekk eller røykeslutt. Metoden er relativt enkel å tilegne seg, og er i Norge kun tillatt brukt av leger, tannleger og psykologer innenfor deres respektive fagfelt. I praksis betyr det at leger f eks kan bruke det mot sprøyte- eller fødselsskrekk og tannleger mot tannlegeskrekk, mens psykologer kan bruke det i behandling av diverse psykiske vansker de har erfaring med.

Når jeg bruker hypnose i behandling vil det alltid være etter en grundig vurdering, med klientens informerte samtykke og sammen med andre behandlingsmetoder. Effekten vil ved kombinasjonsbehandling vanligvis være bedre og mer langvarig enn om man bruker hypnose alene.

Hypnose virker i 80-90 % av tilfellene. I blant kan det ta flere sk. sesjoner (behandlingstimer) før en merker noe, men vanligvis inntrer effekt relativt raskt. Som ved all behandling har kontakten med terapeuten og klientens tillit mye å si for utfallet. Problemets omfatning spiller naturligvis også inn.

Bruken av klinisk hypnose er i praksis lite spektakulært, langt fra utenlandske TV-show o.l. Det foregår derimot i stille former og fortrolighet, med utgangspunkt i gjensidig formulerte målsetninger og et personlig ønske om endring.

Hvis du tror hypnose er noe for deg vil det kunne være mulig å prøve en gang eller flere etter nærmere utredning, og at vi gjerne begynner forsiktig f eks med avspenning. Det er satt av tid til evaluering underveis.

Det advares mot å benytte hypnotisører, hypnoseterapeuter o.l. på det frie markedet da disse er helt utenfor samfunnets kontroll. Feil bruk av hypnose kan i enkelttilfeller lede til fatale konsekvenser.