Trygghet Fortrolighet Samarbeid

Psykologspesialist Peder Erlend Anda

"Bernhard"

 "Bernhard" kommer til rask time etter å ha hatt et panikkangstanfall på bussen. Han er svært skremt og fortvilet over dette. Etter tre timers utredning hvor Bernhard også får informasjon om typiske angstreaksjoner og håndtering av disse, avtaler han 5 timer hypnose for å unngå liknende situasjoner i fremtiden. I oppfølgingssamtale 3 måneder senere har han ingen angstsymptomer