Trygghet Fortrolighet Samarbeid

Psykologspesialist Peder Erlend Anda

Om psykoterapi

Muligheter til forandring

I psykoterapi forsøker en å skape forandring gjennom regelmessige samtaler med en profesjonell samtalepartner. Som oftest vil ikke svarene være gitt, men gjenstand for utforskning og refleksjon i et gjensidig samarbeid. Behandlingen kan være krevende på så vis at vanskelige temaer og følelser berøres. Mange opplever lettelse av sine plager etter noen få samtaler, mens forandring med siktemål om dyperegående eller mer varig endring ofte vil ta lenger tid.

Jeg tilbyr psykoterapi som jeg tilpasser den enkeltes problemer, personlighet og ønsker. Etter 1-3 utredningssamtaler vil dette vanligvis være kartlagt. Vi har da blitt bedre kjent og du har fått litt erfaring med samtalene. Ut fra dette avtaler vi hva som skal skje videre. Hvis ønskelig lager vi en plan for kortere eller lengre tid. I blant anbefaler jeg andre tilbud hvis jeg tenker at dette vil være bedre for den enkelte.

"Det er aldri bare vår eksistens eller tankene alene vi oppfatter. Snarere ser jeg meg selv mest som en enhet av emosjoner; av glede, håp, anelser, anger, vurdering av alternativer, beslutninger - alt dette er mine subjektive reaksjoner på omgivelsene mens jeg er aktiv i min natur. Min enhet, lik Descartes "jeg er" [Cogito, ergo sum], er den prosessen hvor jeg i dette virvar av materiale skaper et sammenhengende mønster av følelser". 
(A. North Whitehead, 1961, fritt oversatt)