Trygghet Fortrolighet Samarbeid

Psykologspesialist Peder Erlend Anda

"Lise"

"Lise" oppsøker meg fordi hun ikke trives på jobben. Hun kommer stadig på etterskudd og sitter utover kveldene for å få ting ferdig i tide. Hennes nærmeste er irritert og sier hun bør slutte i jobben, og hun føler derfor hun bør gjøre det. Håpet er nå i bunn og grunn at jeg skal råde henne til det samme.

Ved nærmere kartlegging viser det seg at Lise fort overlater viktige avgjørelser til andre, og har problemer med å finne tydelige rettesnorer i seg selv. Jeg forsøker å ta tak i dette. Lise blir etter noen samtaler tydeligere ovenfor kolleger og sjefen på jobb. Hun sier nei til enkelte oppgaver og bruker mindre av arbeidstiden på å være sosial og "grei". Arbeidspresset minker og Lise får mer tid til å hente seg inn. Etter hvert søker hun seg over i annet arbeid fordi hun finner det mer interessant og det ligger nærmere hjemmet.