Trygghet Fortrolighet Samarbeid

Psykologspesialist Peder Erlend Anda

Mer om psykologfaget

Psykologfaget er sammensatt, og nærmere halvparten av alle psykologer i Norge arbeider i andre virksomheter enn helsesektoren. Dette kan f eks gjelde bedrifter, skole, forsvaret, familie- og barnevern, arbeidsrådgivning, rekruttering, sakkyndighet, forskning og undervisning.

Det kreves 6-7 års universitetsstudier for å bli psykolog. Omtrent 40 % av psykologene i Norge er videreutdannet til psykologspesialister, enten i klinisk psykologi eller organisasjonspsykologi. Spesialistutdanningen tar minimum 5 år med variert praksis under veiledning, en rekke kurs samt at man gjør et vitenskapelig arbeid.

Disse sidene handler først og fremst om psykologi knyttet til helse og terapi. Du finner mer informasjon om bl.a psykologisk utredning og behandling i menyen til venstre.

Opphavsrett Peder Erlend Anda