Trygghet Fortrolighet Samarbeid

Psykologspesialist Peder Erlend Anda

Veiledning og Coaching

I tillegg til behandlingsarbeid har jeg veiledet og reflektert sammen med ledere, næringsdrivende mv. ("coaching"), med mål om bedre måloppnåelse, flyt i egen arbeidsdag, forståelse av mellommenneskelige konflikter, egne livserfaringers påvirkning av rolleutforming i jobb, strategisk tenking, personlig utvikling mv. Jeg har også veiledet en rekke personalgrupper og over 20 psykologer i spesialistutdannelse.

For psykologer og andre som er interessert i veiledning gis referanser.