Trygghet Fortrolighet Samarbeid

Psykologspesialist Peder Erlend Anda

Hva innebærer psykologisk testing?

Psykologisk testing utføres for å utrede og forstå mer av menneskers personlighet, evt lærevansker, egnethet for ulike arbeidsoppgaver, psykisk sykdom, hjerneskader mv. Testingen skal sammen med annen informasjon om personen lede til et mål, f eks en ansettelse, riktig diagnose eller tilpasset undervisning. Det er aldri slik at man kan uttale seg om en person på grunnlag av testresultater alene, og psykologen må sammenholde resultatene med annen kunnskap og informasjon.