Trygghet Fortrolighet Samarbeid

Psykologspesialist Peder Erlend Anda

Om meg

Jeg er utdannet ved Lunds Universitet i Sverige og begynte å arbeide som psykolog i 2001. I 2007 ble jeg spesialist i klinisk psykologi, dvs. utredning og behandling av psykiske problemer og lidelser. Etter den tid har jeg spesialisert meg ytterligere i relasjonelt orientert/intensiv psykoterapi fra 2007-2013. Jeg anvender også i blant hypnose som del av et behandlingsopplegg.

Jeg følger helsemyndighetenes og Norsk Psykologforenings retningslinjer for god behandling. Det innebærer blant annet at jeg følger Prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis samt Etiske prinsipper for nordiske psykologer. I tillegg har jeg autorisasjon som helsepersonell. Det betyr at jeg er underlagt Helsetilsynets forordninger og kontroll. Når jeg ikke driver behandlingsarbeid veileder jeg andre psykologer i deres utdanning til psykologspesialister. I blant underviser jeg.

Mange av de som går til meg har ikke regelrette psykiske lidelser, men snarere et ønske om å forstå seg selv og sine relasjoner bedre, bearbeide vonde erfaringer m.m. Mange kommer også i forbindelse med vanskelige livsvalg, personlige kriser og/eller store utfordringer i arbeid, familie og annet. Enkelte har krevende jobber hvor de trenger en utenforstående å snakke med (coaching).

Ettersom det er flere likhetstrekk enn forskjeller mellom mennesker i allmennhet, vil fokus i samtalene ofte være ganske likartet uavhengig av f eks eventuell diagnose. I praksis betyr det at de som kommer til meg gjerne tar opp sine ulike tanker og følelser, hvordan deres relasjoner ser ut, den personlige historien, egne reaksjonsmønstre, fantasiliv mv. Jeg forsøker da å være en god lytter, gi følelsesmessig forståelse og komme med innspill som kan gi nye perspektiver. Målet vil gjerne være at vi sammen finner nye veier til endring og et rikere liv.