Trygghet Fortrolighet Samarbeid

Psykologspesialist Peder Erlend Anda

"Petter"

"Petter" tar kontakt med meg fordi han har fått høre han er dominerende og sint. Han vil gjerne vite hvordan han skal stoppe dette. I timene er han utålmodig og spør etter teknikker som kan hjelpe ham. Etter hvert blir han sint også på meg. Det viser seg at han kjenner mye skyld og skam over hvordan han fungerer. Både i timene og ellers blir han så desperat over dette at han forsøker å ta kontroll og få opp tempoet. Andre oppfatter ham da fort som overkjørende og tidvis aggressiv.

Petter får etter hvert mer kontakt med den underliggende usikkerheten som gjør at han handler som han gjør. Han har fått med seg mye prestasjonspress hjemmefra og dette gjør ham ekstra anspent og stresset når han ikke fungerer på topp. Han får etter hvert mer ro og gir seg tid til å tenke seg om i timene. Gradvis klarer han det samme andre steder. Jeg opplever ham som mer vennlig og mindre bastant i sin væremåte, og han forteller om positive tilbakemeldinger om dette på arbeid og fra ektefellen. Han avslutter etter ca 15 samtaler.