Psykologspesialist Peder Erlend Anda

Om klinisk psykologi

 

Psykologisk utredning og behandling er det samme som klinisk psykologi, og begrepene brukes ofte om hverandre. Det fins ulike kliniske fordypninger, f eks barn og ungdom, nevropsykologi og rusbehandling.

 

I den kliniske psykologien tar psykologen i bruk ulike deler av sin kunnskap og erfaring i behandlingsøyemed. Dette kan f eks være kunnskap om læreprosesser, emosjonelle forhold, familie- og gruppedynamikk, personlighets-, arbeids- og nevropsykologi, kommunikasjon og samspill, veiledning og samarbeid med andre fagpersoner. I tillegg står naturligvis kunnskap om psykiske problemer og lidelser, terapimetoder og utredning sentralt.